SUMA AGITATOR

คุณสมบัติของสินค้า SUMA

            SUMA เป็นผู้ให้บริการอุตสาหกรรมเครื่องกวน และปั๊มแรงดัน โดยอุปกรณ์ของ SUMA นั้นได้รับการออกแบบเพื่อนำมาใช้งานกับงานประเภทถังหมักแบบเหลว และถังหมักสำรอง ในระบบโรงงานก๊าซชีวภาพ โดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีระบบกวนแบบผสมโดยใช้ปั๊มแรงดันในการหมัก และทำให้เป็นเนื้อเดียวกันได้อย่างง่ายดาย

โดยจะแบ่งเป็น 3 ประเภท หลักๆ

ผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ