Gas Analyzer Multitec 545

คุณสมบัติพิเศษของ Gas Analyzer Multitec 545
เครื่องวัดตรวจจับก๊าซสำหรับงานไปโอแก๊ส รุ่น 545 ( Biogas Analyzer ) เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซหลายชนิดพร้อมเซ็นเซอร์อินฟราเรดและช่วงการวัดค่าขยายสำหรับไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วย Multitec 545 สามารถวัดได้ถึง 5 แก๊สพร้อม ๆ กัน  การใช้เทคนิคการวัดอินฟราเรดสำหรับก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยลดความเป็นไปได้ที่จะทำให้เกิดผลที่ทำให้เข้าใจผิดได้ หน้าจอขนาดใหญ่ช่วยให้สามารถแสดงพารามิเตอร์ทั้งหมดพร้อมกันได้อย่างรวดเร็ว ข้อมูลการวัดจะถูกเก็บไว้ในไฟล์บันทึกและสามารถถ่ายโอนไปยัง PC ผ่านทางการเชื่อมต่อ USB ได้อย่างง่ายดาย

  • Biogas Analyzer แบบพกพา
  • สามารถวิเคราะห์ก๊าซ CH4 , CO2 , O2 , H2S
  • ค่าความเที่ยงตรงสูง
  • สามารถใช้ร่วมกับ Flow Meter และปรับแต่งค่าโดยอัตโนมัติ เมื่อองค์ประกอบของก๊าซชีวภาพเปลี่ยนแปลง
  • ป้องกันการระเบิดตามมาตรฐาน ATEX
  • ชาร์จเร็วใน 3 ชั่วโมง
  • เซ็นเซอร์ EC สำหรับไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่มีช่วงการวัดกว้าง (5,000 ppm)

ผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ

AwiECO

คุณสมบัติพิเศษของ AwiECO ขนาดกะทัดรัด ประหยัดค่าใช้จ่าย มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

AwiFLEX Cool+

คุณสมบัติพิเศษของ AwiFLEX Cool+ สามารถปรับแต่งการใช้งานได้ตาม ความต้องการการวิเคราะห์ก๊าซชีวภาพ ด้วยระบบออนไลน์

Microtector II G450

คุณสมบัติพิเศษของ Microtector II G450 สามารถวัดได้ถึง 4 ก๊าซพร้อมกัน: O2, H2S, CO และ ก๊าซเผาไหม้ จอแสดงผลขนาดใหญ่

Flare Gas

คุณสมบัติพิเศษของ Flare Gas เหมาะสำหรับงาน Biogas และก๊าซเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม Package unit ตามมาตรฐาน