THE BEST
ANALYZER
SAVE TIME AND SAVE COST. เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ ที่มีประสิทธิภาพ
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
ดูสินค้า

ผลิตภัณฑ์และบริการ

Gas Analyzer
AwiFLEX Cool+

คุณสมบัติพิเศษของ AwiFLEX Cool+
สามารถวิเคราะห์ก๊าซชีวภาพ ด้วยระบบออนไลน์ วัดค่าก๊าซได้ทั้งแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง

Gas Analyzer
AwiECO

คุณสมบัติพิเศษของ AwiECO
ขนาดกะทัดรัด ประหยัดค่าใช้จ่าย มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

Gas Analyzer
Multitec 545

คุณสมบัติพิเศษของ Multitec 545 สามารถวิเคราะห์ก๊าซ CH4, CO2, O2, H2S – ค่าความเที่ยงตรงสูง

Gas Flow Meter

คุณสมบัติพิเศษของ Gas Flow Meter วัดอัตราการไหลโดยมวล (mass flow) ไม่มีผลกับความดันและ อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง

Microtector II G450

คุณสมบัติพิเศษของ Microtector II G450 สามารถวัดได้ถึง 4 ก๊าซพร้อมกัน: O2, H2S, CO และ ก๊าซเผาไหม้ จอแสดงผลขนาดใหญ่

Flame Arrester

คุณสมบัติพิเศษของ Flame Arrester ป้องกันการระเบิด ตามมาตรฐานของ ATEX เหมาะสำหรับ Explosive Gas Group

Gas Blower

คุณสมบัติพิเศษของ Gas Blower
ประสิทธิภาพและความเสถียรภาพสูง การบำรุงรักษาต่ำ

Flare Gas

คุณสมบัติพิเศษของ Flare Gas
เหมาะสำหรับงาน Biogas และก๊าซเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม Package unit ตามมาตรฐาน

Flowmeter FLONET

วัดปริมาณการไหลของของน้ำในท่อ DN 6 ถึง DN 1200 (1/4″ ถึง 48″)
ในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมน้ำ ในอุตสาหกรรมเคมีและอาหาร

SUMA Agitator

SUMA เป็นผู้ให้บริการอุตสาหกรรมเครื่องกวน และปั๊มแรงดัน โดยอุปกรณ์ของ SUMA นั้นได้รับการออกแบบเพื่อนำมาใช้งานกับงานประเภทถังหมักแบบเหลว และถังหมักสำรอง ในระบบโรงงานก๊าซชีวภาพ โดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีระบบกวนแบบผสมโดยใช้ปั๊มแรงดัน

WANGEN Pumpen

ปั๊ม WANGEN นั้นสมบูรณ์แบบสำหรับงานประเภทอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น ก๊าซชีวภาพ ระบบการเกษตร ระบบน้ำเสีย ระบบเคมีภัณฑ์ กระดาษ อาหาร เครื่องดื่ม ยา เครื่องสำอางต่างๆ รวมไปถึง การก่อสร้างเหมืองแร่และอุโมงค์

THAI DAIICHI INTERTRADE

บริษัท ไทย ไดอิจิ อินเตอร์เทรด จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในการดำเนินธุรกิจนำเข้า และเป็นตัวแทนจำหน่าย เครื่องมือวัด เครื่องจักรทางด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน รวมไปถึงอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ได้รับการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง

ข่าวประชาสัมพันธ์

CUSTOM-FIT PRODUCTS & SOLUTIONS FOR SATISFIED CUSTOMERS

BIOGAS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

BIOGAS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

BIOGAS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

BIOGAS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ปรัชญาบริษัท

ทางบริษัทฯ ตระหนักดีว่าคุณภาพของเครื่องมือวัด, เครื่องจักร มีผลต่อกระบวนการผลิตรวมไปถึงการขาย Carbon Credit (CDM ) และสิ่งแวดล้อมของลูกค้า ทางเราจึงได้พิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และได้รับมาตรฐานจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงในระดับสากลมาให้บริการ มุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย เพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้ใช้งาน

ปรัชญาบริษัท
ผู้เชี่ยวชาญอุปกรณ์ไบโอก๊าซ

ติดต่อเรา

บริษัท ไทย ไดอิจิ อินเตอร์เทรด จำกัด

สอบถามเรา